از جنس bmc
دی الکتریک
ضد اسید
دارای مقاومت حرارتی بالا
نقش آن ایجاد فواصل مشخص و منظم مابین آند و کاتد در سل های الکترولیز و الکترووینیگ

شرکت های مرتبط

Close Menu