زهکشی بسیار مقاوم در برابر فشار و ضد زنگ زدگی و خوردگی که برای رد کردن مایعات سطحی به درون کانال ها مورد استفاده قرار میگیرد. که بیشترین کاربرد آن در کنار سدها، تونل ها و استخرها می باشد.

شرکت های مرتبط

Close Menu