بدنه موتورهای آبی نقش بسازایی در نوع عملکرد و طول عمر مفید موتورها اجرا میکنن که با توجه به ویژگی های مصالح کامپوزیت اعم از مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی همچنین نداشتن زنگ زدگی و قابلیت تولید در انواع رنگ های طبیعی باعث افزایش قابلیت ها و طول عمر مفید  موتور آبی شود.

شرکت های مرتبط

Close Menu