نبشی مقطعی است که در سازه های مختلف مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد .نبشی از مهم ترین پروفیل های ساختمانی و سازه ایی می باشد که به صورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار میرود . نبشی جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به تیرها ( BEAM ) باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون ، هم چنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود . همچنین در برخی سازه ها مانند سازه های مربوط به آسانسورها نبشی های خرد شده مورد استفاده قرار می گیرند که اصطلاحا نبشی لقمه گفته می شود.

از جمله ویژگی های نبشی های کامپوزیتی که می توان بدان اشاره کرد علاوه بر راحتی اتصال به مقاطع I شکل دارای اتصالی یکپارچه و یکنواخت است که می توان به کمک آن به راحتی مفاصل تماماً گیردار را ایجاد کرد و دست مهندسان طراح را در انتخاب نوع اتصال کاملا باز می گذارد. 

شرکت های مرتبط

Close Menu