متریال بسیار قوی برای تحمل انواع بارها در ساز های عمرانی می باشد. از جمله ویژگی های استفاده از باکس های تولید شده توسط شرکت بیسکا سبکی چشمگیر سازه و مقاومت بیشتر انها در برابر بارهای استاتیکی و بارهای دینامیکی مانند زلزله می باشد مقاوم بودن در برابر زنگ زدگی، عدم خستگی و همچنین اتصال ساده از جمله دیگر خواص این محصول است که می توان به آنها اشاره نمود.

شرکت های مرتبط

Close Menu